Tình trạng suy thận độ 1 có gây suy giảm ham muốn tình dục không? Chuyên gia Nguyễn Đình Bách tư vấn


08:23 - 17/08/2019
Suy thận được chia làm 4 cấp độ và ở độ 1 tức là chức năng của thận bị suy giảm khoảng 25% so với mức bình thường. Liệu tình trạng suy thận độ 1 có gây suy giảm ham muốn tình dục không? Lắng nghe phân tích của chuyên gia Nguyễn Đình Bách trong video.
Copyright © 2012. Ichthanvuong.co