Bị teo thận có dùng được sản phẩm thảo dược không?
Trả lời:

Chào bạn! Teo thận do cái gì? Người suy thận giai đoạn cuối thì thận cũng bị teo lại hoặc cũng có thể do bản thân của người bệnh chỉ có một thận, và một thận bị teo lại? Việc teo thận này không biết là teo như thế nào? teo từ bao giờ? Nếu bình thường mà nó teo đi thì nguy hiểm thật. Còn bạn có hỏi có dùng được sản phẩm thảo dược không? Thì tôi trả lời bạn là vẫn có thể dùng  sản phẩm thảo dược, tuy nhiên không phải uống cái này thì hết teo, mà cần phải xem xét lại nguyên nhân để điều trị bệnh hiệu quả.

Chúc bạn sức khỏe

Chuyên viên thận tiết niệu