1
Trả lời:

Chào bạn. Bạn chú ý điện thoại nhé. Chúng tôi sẽ liên hệ tư vấn trực tiếp cho bạn nhé.

Cảm ơn bạn