Ích Thận Vương bao nhiêu tiền 1 hộp vậy?
Trả lời:

Chào bạn. Giá bán Ích Thận Vương là 210.000 đ/1 hộp/30 viên, không biết bạn hay ai đang có vấn đề gì về sức khỏe cần tư vấn ạ?