Tiểu ít, tiểu không mạnh là bệnh gì?
Trả lời:

Chào bạn. Bạn để ý điện thoại chúng tôi sẽ liên hệ tư vấn trực tiếp cho bạn. Bạn chú ý điện thoại nhé

Cảm ơn bạn