Suy thận là tình trạng ngày càng trở nên phổ biến như cụ thể bệnh suy thận là gì thì không phải ai cũng biết. Để tìm hiểu rõ hơn về vấn đề này, hãy cùng lắng nghe những phân tích của chuyên gia Trần Quang Đạt trong nội dung video.