Suy thận nhẹ là giai đoạn đầu của bệnh suy thận. Lúc này chức năng thận chưa bị suy giảm nhiều. Vậy lúc này có dùng được Ích Thận Vương không? Thắc mắc sẽ được chuyên gia Nguyễn Hồng Hải giải đáp trong nội dung video dưới đây.