Điều trị suy thận độ 3 nếu không đúng cách thì có thể chuyển biến nặng sang giai đoạn cuối, khiến người mắc phải chạy thận, ghép thận, thậm chí nguy hiểm tới tính mạng. Vậy làm sao để cải thiện suy thận độ 3? Cùng xem tư vấn của chuyên gia Trần Quang Đạt!