Suy thận khi bước vào giai đoạn cuối, người bệnh có thể phải chạy thận, thay thế thận, sức khỏe suy giảm nhanh chóng. Lựa chọn sử dụng Ích Thận Vương hàng ngày là một trong những biện pháp giúp bạn làm chậm quá trình suy thận. Hãy lắng nghe những phân tích