Thận là cơ quan rất quan trọng của cơ thể, thận hoạt động tốt giúp cho cơ thể bạn khỏe mạnh, vì thế bạn cần chú ý trong việc giữ gìn sức khỏe cho thận. Teo thận không phải là tình trạng phổ biến, vậy có thể chữa trị tình trạng này bằng cách nào?