Người mắc bệnh suy thận độ 1 có dùng Ích Thận Vương được không? Chuyên gia Nguyễn Hồng Hải giải đáp


10:24 - 29/06/2019
Bệnh suy thận độ 1 tức là chức năng của thận bị suy giảm khoảng 25% so với mức độ bình thường. Vậy với người mắc bệnh suy thận độ 1 có dùng Ích Thận Vương trong hỗ trợ điều trị được không? Lắng nghe chuyên gia Nguyễn Hồng Hải tư vấn trong video trên!
Copyright © 2012. Ichthanvuong.co