Với những người đã bị suy thận, việc điều trị bảo tồn nhằm ngăn ngừa bệnh tiến triển sang giai đoạn nặng hơn. Vậy những phương pháp điều trị bảo tồn bệnh suy thận sẽ diễn ra như thế nào? Lắng nghe những phân tích của chuyên gia Trần Quang Đạt trong video!