Người bị suy thận hiện nay đang phải gặp nhiều khó khăn trong quá trình điều trị, nên lựa chọn sản phẩm nào để sử dụng 1 cách an toàn, tiện lợi? Câu hỏi này sẽ được Bác sĩ Vũ Thị Khánh Vân giải đáp trong video sau đây