Nếu bạn đang băn khoăn suy thận mạn có dùng Ích Thận Vương cùng với quá trình chạy thận nhân tạo được không thì hãy theo dõi video để được chuyên gia Trần Quang Đạt giải đáp.