Chạy thận hết bao nhiều tiền và có thể ngừng khi bệnh đỡ hơn được không
Trả lời:

Chào chị. Khi chạy thận là phải chạy suốt đời không ngừng được chị nhé!