Để biết có bị suy thận hay không cần làm những xét nghiệm gì?
Trả lời:

Chào bạn. Bạn chú ý điện thoại nhé. Chúng tôi sẽ liên hệ tư vấn trực tiếp cho bạn. Cảm ơn bạn