Vào buổi đêm, cháu rất thường hay dậy đi tiểu. Mà mỗi đêm chỉ 1 lần,và mỗi lần cứ vào một thời gian nhất định trong đêm. Vậy cháu có vấn đề gì về sức khỏe không ?
Trả lời:

Chào bạn !

Mỗi đêm bạn chỉ đi tiểu có một lần và vào một thời gian nhất định đó là sinh lý bình thường theo thói quen của bạn, sức khỏe bạn bình thường  không có bệnh gì, bạn nên yên tâm.

Thân ái !

Chuyên viên thận tiết niệu