Người già bị bệnh dạ dày uống được sản phẩm Ích Thận Vương Không?
Trả lời:

Chào chi. Người già mà đang bị thận và bị dạ dày vân có thể sử dụng được thực phẩm bảo vệ sức khỏe Ích Thận Vương nhé. Chúc chị sức khỏe!