niện nay creatinin của tôi là 131 trước đây tôi đã dùng 12hoopj 30 v và 2hoopj 90v vậy tôi có nên tiếp tục dùng nữa không nếu cần dùng thì các bác bán bho tôi 2loj 180v nhé xin cảm ơn
Trả lời:

Chào chú. nếu creatinin của chú vẫn tăng thì chú nên tiếp tục điều trị không nên ngừng nghỉ chú nhé! Chúc chú sức khỏe.