Xin bác sĩ tư vấn giúp tôi. Suy thận có mấy cấp độ và cách điều trị suy thận hiệu quả nhất?
Trả lời:

Chào bạn. Suy thận có 5 giai đoạn, giai đoạn 1,2,3,4 và giai đoan cuối bạn nhé! không biết bạ hay người nhé đang bị vẫn đề nhưu nào về thận ạ? Bạn chia sẻ để chúng tôi hỗ trợ bạn nhé.