Suy thận độ 1 có thể chữa khỏi không?
Trả lời:

Chào bạn. Suy thận độ 1 nếu điều trị tích cực sẽ ổn định chứ không khỏi hoàn được bạn nhé!

Chúc bạn nhiều sức khỏe