Tôi muốn hiến thận thì phải làm thủ tục thế nào ?
Trả lời:

Chào anh. Anh hiến thận có thế dẫn thận bên kia làm việc nhiều sẽ mệt mỏi ạ. Anh nên cân nhắc