—Nghiên cứu tại BV Thượng Hải –TQ tháng 3/2008:
Mục đích: Đánh giá ảnh hưởng của Hoàng Kỳ lên tình trạng stress oxy hóa ở BN  chạy thận nhân tạo
Đối tượng nghiên cứu: 60 bệnh nhân chạy thận nhân tạo đã được bao gồm và ngẫu nhiên vào nhóm điều trị và nhóm kiểm soát. Các bệnh nhân trong nhóm điều trị được điều trị với tiêm dịch chiết Hoàng kỳ và các bệnh nhân trong nhóm điều khiển được xử lý bằng nước muối bình thường trong 12 tuần. Một phương pháp quang phổ được sử dụng để đo nồng độ trong huyết tương của các thông số oxy hóa bao gồm AGEs, AOPP, MDA và vitamin E . Nội dung của C-reactive protein (CRP) đã được đánh giá bằng các thử nghiệm miễn dịch liên kết enzyme.

Kết quả: So với nhóm chứng bình thường, nồng độ trong huyết tương của AGEs, AOPP, MDA và CRP đã được tăng lên đáng kể, trong khi mức độ trong huyết tương của Vitamin E đã được giảm đáng kể ở bệnh nhân chạy thận nhân tạo (P

Abstract

OBJECTIVE:

To analyze the effects of Astragalous Injection on oxidative stress and micro-inflammatory status in patients undergoing maintenance hemodialysis (MHD).

METHODS:

Sixty MHD patients were included and randomized into treatment group and control group, with another 10 healthy volunteers as normal control. The patients in the treatment group were treated with Astragalous Injection and the patients in the control group were treated with normal saline for 12 weeks. A spectrophotometric method was used for the measurement of plasma concentrations of oxidative parameters including advanced glycation end products (AGEs), advanced oxidation protein product (AOPP), malondialdehyde (MDA) and vitamin E (Vit E). The content of C-reactive protein (CRP) was evaluated by enzyme-linked immunosorbent assay.

RESULTS:

Compared with the normal control group, the plasma levels of AGEs, AOPP, MDA and CRP were significantly increased, while plasma level of Vit E was significantly decreased in MHD patients ( P

CONCLUSION:

There exist oxidative stress and micro-inflammation in MHD patients. Astragalous Injection can ameliorate the accumulation of oxidative products and micro-inflammatory status, but it has no significant effect on plasma Vit E level.

Kết luận:Có tồn tại căng thẳng oxy hóa và vi viêm ở bệnh nhân chạy thận nhân tạo. Dịch chiết Hoàng kỳ có thể cải thiện sự tích tụ của các sản phẩm oxy hóa và tình trạng viêm vi mô.